บริการจัดส่ง

เหมาจ่ายรายเดือน

บริการของเรา

สมัครสมาชิก เหมาจ่ายรายเดือน โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว
สามารถใช้บริการรับส่งของ สินค้า และผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ครั้งต่อเดือน
ภายในเขต "กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง ฯลฯ "
โดยท่านสามารถ นัดเวลา เพื่อจัดส่งได้ล่วงหน้า

จัดส่งเต็มคันรถ

ท่านสามารถเลือกบรรทุกสินค้าได้ตามต้องการ โดยต้องไม่เกินข้อกำหนด

นัดวันเวลารับส่งได้

ท่านสามารถจองเวลา เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นของจำนวนมากน้ำหนักมาก หรือ ขนาดใหญ่ ท่านเลือก ประเภทรถที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

สมัครสมาชิก

ราคาเหมาจ่าย
รายเดือน

  • จัดส่งได้ 4 ครั้งต่อเดือน
  • รับของและจัดส่ง “กรุงเทพ ปริมณทล ภาคกลาง ฯลฯ “
  • สามารถนัดวันเวลารับและส่งของประจำได้

รถปิคอัพ

0

บาท/เดือน

รถ 6 ล้อ

0

บาท/เดือน

รถ 10 ล้อ

0

บาท/เดือน